Jdi na obsah Jdi na menu
 


Služby internetu

879-.jpgInternet v súčasnosti ponúka nepreberné množstvo služieb, a každým okamihom pribúda nejaká nová. Je preto nemožné obsiahnuť všetky z nich, ale pokúsime sa ponúknuť vám aspoň ich stručný prehľad.
 
E-MAIL
E-mail (elektronická pošta) umožňuje poslať správu na ľubovoľné miesto na Zemi v priebehu niekoľkých desiatok sekúnd (preto vzniklo hanlivé označenie klasickej pošty "snail-mail" - slimačia pošta). Posielať môžeme ľubovoľné elektronické dokumenty (súbory) - textové správy, obrázky, animácie, zvukové záznamy,... Táto služba je najčastejšie využívanou službou, hlavne pre školy, ktoré nemajú úplnú konektivitu (pripájajú sa len pomocou modemu, cez telefónne linky).
 
FTP
Pri práci na počítačovej sieti patrí prístup ku súborom na vzdialenom počítači medzi najzákladnejšie služby. Na Internete zaisťuje túto službu FTP (File Transfer Protocol). Pomocou FTP sa môžeme napojiť z nášho počítača na iný počítač (tzv. server - počítač, ktorý zabezpečuje určitú službu Internetu, napr. WWW server, FTP server...) a skopírovať si z neho potrebné súbory.
 
WWW
World Wide Web (WWW, 3W, Web) je momentálne najsilnejším nástrojom Internetu. Jednak obsahuje najväčšie množstvo informácií a tiež v sebe integruje väčšinu služieb, ktoré nám Internet ponúka (vyššie sme spomínali napr. FTP). WWW umožňuje prezentáciu a prezeranie dokumentov z celého sveta. Touto formou dnes zverejňujú výsledky svojej práce mnohé vedecké ústavy, prezentujú sa rôzne organizácie a firmy, ľudia si vytvárajú svoje osobné WWW stránky... Skrátka na WWW nájdete takmer všetko - od serióznych nových objavov, cez komerčné informácie a reklamy, až po pornografiu. Cez WWW si môžete prečítať noviny, objednať knihy, hrať sa rôzne hry,... Internet sa takto stáva nástrojom vzdelávania, miestom obchodovania, ale aj zdrojom zábavy.
 
Talk, IRC

Talk (to talk - angl. hovoriť) je službou, vďaka ktorej môžu spolu v reálnom čase písomne komunikovať ľudia vzdialení tisícky kilometrov. Je to podobné ako telefonovanie, len sa s druhým človekom nerozprávate, ale si píšete. Prebieha teda v textovom režime - obyčajne sa na hornej polovičke obrazovky zobrazuje text, ktorý píšete vy a zároveň na spodnej polovičke text, ktorý píše váš kolega. Ak ste od seba naozaj veľmi vzdialení, prípadne sú počítačové siete veľmi vyťažené, text sa zobrazuje s miernym časovým posunom (maximálne však niekoľko sekúnd).

IRC (Internet Relay Chat), alebo len jednoducho "chat" (rozhovor) je niečo podobné ako talk, ale prebieha naraz medzi viacerými účastníkmi. Všetky príspevky sú na začiatku označované prezývkou (nickname, nick) účastníka, aby bolo zrejmé, kto práve prispel do diskusie. Táto služba je medzi mladými ľuďmi veľmi obľúbená. Takto sa dajú veľmi ľahko nadviazať nové priateľstvá, získať potrebné informácie, psychicky sa uvoľniť, vyrozprávať a celkovo odreagovať od každodenných starostí. Negatívnou stránkou je, že účastníci často strácajú pojem o čase, pretože ich "chatovanie" úplne vtiahne do virtuálneho sveta a zabúdajú na reálny život.
 
ICQ
Služba ICQ (foneticky zhodné s výrazom I seek you - angl. hľadám ťa) je relatívne mladým prírastkom rodiny internetových služieb, ale hneď si získala veľa fanúšikov medzi používateľmi Internetu. Táto služba vám umožňuje rýchly a jednoduchý prehľad o prítomnosti, či neprítomnosti vašich priateľov na Internete a tiež v sebe integruje aj mnohé komunikačné možnosti (napr. e-mail a talk). Keď prídete k počítaču a napojíte sa na Internet, môžete si zapnúť túto službu, ktorá bude aktívna počas celej vašej práce na sieti. Všetci vaši priatelia, ktorým to dovolíte, budú vedieť, že ste práve prihlásení na sieti a rovnako aj vám sa zobrazia mená všetkých vašich priateľov, ktorí sú v danej chvíli pripojení na Internet. Môžete im napísať aj krátky odkaz, e-mail, rozprávať sa s nimi (talk), či v prípade krátkej neprítomnosti zverejniť, kde práve ste (napr. "Išla som na obed.") - niečo ako malý odkazovač na dverách vašej kancelárie.
 
Videokonferencie
Videokonferencia slúži na vzdialenú interaktívnu komunikáciu medzi dvoma a viacerými účastníkmi, ktorí sa navzájom počujú a vidia vďaka prenosu zvukových a obrazových dát cez Internet. Videokonferencie sú najnáročnejšou službou Internetu, čo sa týka hardvérového vybavenia a kvality pripojenia na Internet. Okrem softvérového vybavenia si vyžadujú aj kvalitné multimediálne počítače s kamerou a mikrofónom, ktoré zabezpečia digitálne spracovanie zvuku a obrazu. Odborníci na Internet predpokladajú, že priamo úmerne so zlepšovaním prenosových technológií sa videokonferencie budú využívať stále viac a viac. Už teraz sa začínajú využívať vo vzdelávaní (prednášky na diaľku, prezentácie teleprojektov,…) a v budúcnosti budú určite zohrávať veľmi podstatnú úlohu v procese celoživotného vzdelávania, hlavne v oblasti vzdelávania na diaľku (dištančné vzdelávanie).

Link